Burn-out, HSP en werkgever

Burn-out? Dan helpt een aantal dagen uitrusten of een vakantie niet meer!

Als een medewerker een burn-out krijgt wordt vaak geen rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • Het werk blijft liggen en er is vervanging nodig.

 • burnout 2beinbalance arnhemEen eventuele vervanger kost geld en moet worden ingewerkt.

 • Verhogen ziektekosten premie.

 • Financiële gevolgen van werk wat niet op tijd af is.

 • Administratiekosten

 • Verslaglegging t.b.v. Wet verbetering Poortwachter.


Ook zijn er sociale emotionele gevolgen voor collega's:

 • Stress door werkdrukverhoging.

 • Angst dat zij zelf ook in een burn-out terecht komen.

 • Roddels op de afdeling.

 • Klagen en negatieve werksfeer.

 • Irritaties, schuldgevoelens, boosheid richting zieke collega.

 • Wantrouwen richting leidinggevende.

Burn-out kost € 51.597*

Verzuimkosten voor een MBO+ medewerker met drie jaar werkervaring zijn gemiddeld  € 51.597 per burn-out geval en de medewerker is gemiddeld 189 dagen afwezig. Bekend?

Medewerker is 189 dagen afwezig*

In die tijd worden waarschijnlijk zijn/haar werkzaamheden neergelegd bij een vervanger die daardoor extra belast wordt en ook kans loopt een burn-out te krijgen. Of er wordt tegen extra kosten een tijdelijke vervanger ingehuurd.

Burn-out neemt alleen maar toe*

Wat wil je bereiken - HSP - Burnout - 2Beinbalance - arhemUit onderzoek blijkt dat het percentage werknemers met burn-out klachten de laatste jaren is toegenomen. In 2013 kampte 14% van de werknemers met een burn-out, in 2007 was dat nog 11%. Uit de cijfers blijkt dat hoogopgeleiden zich vaker opgebrand voelen.

Breng verzuim omlaag door herstel en preventie!

Geïnteresseerd in het omlaag brengen van het ziekteverzuimpercentage of het preventief ondersteunen van medewerkers voordat zij uitvallen ten gevolge van een te hoge werkdruk? Vele bedrijven kozen al voor een pakket bij 2BeInBalance.

Succesrate van 90%**

Met een succesrate van 90% is dat een goede keuze. Met de juiste training herkennen leidinggevenden eerder de signalen van stress, zowel bij henzelf als bij hun collega's. Hierdoor kan tijdiger adequaat worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door een burnout preventie traject in te zetten. Mocht een medewerker toch burn-out zijn geraakt, dan heb ik met mijn burnout herstel traject in gemiddeld 9 sessies de werknemer weer aan het werk.

Meer informatie

Leren interpreteren van stress signalen van medewerkers.

Veel medewerkers geven regelmatig aan dat ze hun werk als stressvol ervaren. Zo nu en dan wat stress, is voor een mens geen probleem en kan zelfs uitdagend zijn. Echter, als die stress langere tijd aanhoudt, leidt het vaak tot allerlei lichamelijke klachten en kan het uiteindelijk leiden tot langdurige uitval. Dat is ingrijpend voor de betrokkene en voor de organisatie een kostbare zaak.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol

Leidinggevenden of mensen met een coördinerende taak spelen vaak een belangrijke rol bij deze (ervaren) stress van hun collega’s. Daarom is het belangrijk dat zij signalen van hun collega’s goed kunnen interpreteren. We hebben daarom een training ontwikkeld om hen inzicht en handvatten te geven om op een goede wijze met die optredende stress van hun collega’s om te gaan.

Laat stress in de organisatie afnemen

De training heeft als doel de leidinggevende handvatten te geven om ongewenste stress bij zichzelf en diens collega’s, die tot problemen kan leiden, in een vroegtijdig stadium te herkennen. Om vervolgens te leren om daar op een goede wijze mee om te gaan. Hierdoor zal de stress in de organisatie afnemen, zal de samenwerking vlotter gaan, zal er meer plezier en flow zijn en zal het aan stress gerelateerde ziekteverzuim verminderen.

Meer informatie

Voorkom hoge kosten en kies voor een traject bij 2BeInBalance

Naast een training voor medewerkers kan ik ook ondersteuning bieden in stressvolle situaties of helpen een burn-out te voorkomen of op te lossen. Mijn begeleidingstraject is zeer geschikt bij (preventie van) overspanningklachten en burn-out bij medewerker(s), vooral als deze medewerker al geruime tijd met deze klachten loopt en/of een regulier traject heeft doorlopen en daar niet mee geholpen is.

Een begeleidingstraject bij mij kenmerkt zich door veel persoonlijke aandacht voor de medewerker. Ik bied een op de individuele mens afgestemd begeleidingstraject aan, waarin ik kijk naar wat er nodig is om iemand zo snel mogelijk te laten herstellen en om in de toekomst signalen eerder te herkennen en daar tijdig en adequaat naar te handelen zodat een herhaling kan worden voorkomen. Bovendien werk ik aan het versterken van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van de medeweker.

Mogelijke trajectthema’s

Specifieke thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen, overdreven perfectionisme, (faal)angstklachten, overmatig piekeren, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, omgaan met kritiek, nee zeggen, vergroten van de assertiviteit, versterken van communicatieve vaardigheden, leiding nemen/geven.

Ook time-management problemen kunnen als onderdeel van het thema aan bod komen. Vaak betreft het een combinatie van persoonlijke thema’s dat om maatwerk vraagt. De medewerker wordt in zijn of haar ‘eigen kracht’ gezet.

Aan de slag!

Waar wacht jij op - HSP - Bunrout - 2BeInBalance - Arnhem

Alle trainingen/trajecten worden vooraf gegaan door een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake.

NB: De gesprekken tijdens een traject zijn vertrouwelijk. Over de tussentijdse,- en eindresultaten van het traject kan indien gewenst en na akkoord van de gecoachte, schriftelijk worden gerapporteerd.

Meer weten over de specifieke trajecten die 2BeInBalance aanbiedt?

Meer informatie

Niets missen op het gebied van burn-out herstel en preventie? Neem een abonnement op de nieuwsbrief!

zakelijke nieuwsbrief 2beinbalance arnhem

* Bron van deze cijfers is Stichting Burnout

** Bijna alle deelnemers die al hebben deelgenomen aan het traject waren heel tevreden met hun beslissing om in te stappen. Na 9 tot 12 sessies konden ze allemaal weer aan het werk. Neem nu Janneke. Janneke was een uitgebluste IT-manager die geen autonomie had in haar werk, waardoor ze de problemen van haar team niet kon oplossen en die door haar baas niet gesteund werd als de klant kwam klagen. Omdat Janneke een perfectionist was, wilde ze altijd alles tot in de puntjes regelen en die ruimte kreeg ze niet. Ook de waardering die heel belangrijk was voor Janneke bleef uit. Uiteindelijk leidde dit tot een burn-out. Samen met Janneke heb ik o.a. gekeken naar wat er nou gebeurd is, hoe ze hier op een andere manier mee om had kunnen gaan en hoe ze in de toekomst haar stress zelf kon managen. Na 12 sessies zat Janneke weer lekker in haar vel en ging ze weer met plezier naar haar werk.


Check of jij een Hoog Sensitief Persoon (HSP) bent

Doe de quiz!